Als werkgever krijgt u te maken met steeds veranderende wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

Wet Werk en Zekerheid
De Wet Werk en Zekerheid brengt voor de werkgever en werknemer de nodige veranderingen met zich mee. Op de website www.mijnwerkenzekerheid.nl kunt u hier meer informatie over vinden. Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Connexie

Arbeidstijden
De Arbeidstijdenwet stelt normen voor de maximale werktijden, minimale rusttijden, nachtarbeid, pauzes, overwerk en oproepdiensten.  Op www.arbeidstijdenwet.nl kunt u hier alles over terugvinden. Hier leest u ook welke wetgeving er gehanteerd word mbt jongeren van 16 en 17 jaar.

Wettelijk minimum uurlonen per 1-7-2019 (op basis van 38 uur per week)

Leeftijd Brutoloon
15 2,91
16 3,35
17 3,83
18 4,60
19 5,33
20 6,78
21 8,23
22 9,69

Wet op de identificatieplicht
Op 1 januari 2005 is de Wet op de Identificatieplicht (WID) in werking getreden. Sinds deze datum moet iedereen in Nederland vanaf 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. In de WID is gesteld dat de identiteit van personen vastgesteld moet worden o.a. op het moment dat een werknemer in dienst treedt. Ook dient de werknemer op grond van de WID zich op de werkplek te kunnen identificeren.

Welke buitenlandse nationaliteiten mogen in Nederland werken?
Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, Ijsland en Lichtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers. Personen met een andere nationaliteit mogen alleen in Nederland werken als ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening “arbeid vrij toegestaan”.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het spreekt voor zich dat FEM zich als professionele partner houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast maken we ons samen met opdrachtgevers sterk voor het verminderen van ziekteverzuim. En we letten op zaken als arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer.